วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการวิเคราะห์/ทดสอบ

อัตราค่าบริการ

วิเคราะห์/ทดสอบ
  • วิเคราะห์ ABC 100.- บาท
  • ทดสอบ ABC 200.- บาท

คู่มือขอรับริการ

วิเคราะห์/ทดสอบ
  • คู่มือการรับบริการ ABC
  • คู่มือการรับบริการ ABC

เครื่องมือทดสอบยาง

RUBBER TEST 01

เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ (Plastimeter)

RUBBER TEST 02

เครื่องทดสอบความหนืดมูนี่ (Mooney viscometer)

RUBBER TEST 03

เครื่องทดสอบพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ (Moving die rheometer)

RUBBER TEST 04

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine)

RUBBER TEST 05

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ แรงดึง/กดอัดแบบคาบ (Cyclic test)

RUBBER TEST 06

เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ (Table abrasion tester)

RUBBER TEST 07

เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ (Akron abrasion tester)

RUBBER TEST 08

เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการหักงอ (De mattia flexing tester)

RUBBER TEST 09

เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการหักงอ (Rose flexing tester)

RUBBER TEST 10

เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness tester)

RUBBER TEST 11

การทดสอบการยุบตัวถาวรจากการกดอัด (Compression set test)

RUBBER TEST 12

การทดสอบการบ่มเร่งด้วยตู้อบแบบเกียร์ (Gear oven)

เครื่องมือเชิงวิเคราะห์

ANALYSIS TEST 01

การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลด้วยเทคนิคเจลเพอร์มีเอชั่นโครมาโตกราฟี
(Gel permeation chromatography)

ANALYSIS TEST 02

เครื่องวิเคราะห์กลศาสตร์ความร้อนเชิงพลศาสตร์
(Dynamic mechanical thermal analyzer, DMTA)


ANALYSIS TEST 04-09

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)

ANALYSIS TEST 10

การวิเคราะห์ความเสถียรต่อความร้อน
(Thermogravimetric analysis)

ANALYSIS TEST 16-21

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของไอสารจากการสลายตัวด้วยความร้อน
(TGA-FTIR)

เครื่องมือทดสอบน้ำยาง

LATEXT TEST 01

เครื่องหาความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง
(Mechanical stability testing machine)

LATEXT TEST 02

เครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield
(ฺBrookfield viscometer

LATEXT TEST 03

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)

LATEX TEST 04

เครื่องวัดแรงตึงผิว (Surface tension)

LATEXT TEST 05

เครื่องผสมอัลตราโซนิค (Ultrasonic mixer)

LATEXT TEST 06

ชุดปฏิกรณ์สังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแจ็คเก็ต (Jacketed reactor)

LATEXT TEST 07

เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator)

LATEXT TEST 08

เครื่องกวนสารละลายฯ (Hot plate and stirrer)

LATEXT TEST 09

เครื่องกวนผสมสาร (Mechanical overhead stirrer)

LATEXT TEST 10

เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Vacuum oven)

LATEXT TEST 11

เตาเผาอุณภูมิสูง (Furnace)

LATEXT TEST 12

ตู้อบอากาศร้อน (Hot air oven)

เครื่องมือพื้นฐาน/เตรียมตัวอย่าง

ฺBASIC TEST 01

เครื่องตัดยางแท่งระบบไฮโดรลิก (Hydraulic bale cutter)

BASIC TEST 02

เครื่องย่อยเศษวัสดุ (Crusher)

BASIC TEST 01

เครื่องตัดชิ้นทดสอบ (Specimen cutter)

BASIC TEST 11

กล้องสเตอริโอไมโครสโคป (Stereomicroscope)