วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสงลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่องานเฟอร์นิเจอร์” รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “กรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดสำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่”
โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คือ 👉 ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
 
                 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง