วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานของกลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆด้านยางพารา

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา

                               

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง