วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับนักศึกษาจาก Uni-map และมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง