วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ชั้นปี1-3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน โรงงานแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 62 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการแปรรูปยาง และ ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง โดยนักศึกษาได้เข้าดูการปฏิบัติงานในส่วนของการแปรรูปรองเท้าบูทจากยางพารา และกระบวนการบดผสมยางและสารเคมี นอกจากนี้ได้ทดลองฝึกปฏิบัติการผสมยางและการแปรรูปโดยการฉีดยางเข้าแม่พิมพ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง