วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยากาศโครงการสานสายใย สู่รั้วว.ยาง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีโอกาสดีที่ท่านผู้อำนวยการ รองศาศตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่2 ในโอกาสรับชุดช็อป

                    

                  

                        

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง