วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุจักสานสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ตะกร้า เสื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยวิธีต่างๆ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก สามารถนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้
ผลงานวิจัยโดย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ และ ดร.กานดา  เซ่งลอยเลื่อน

   

         

         

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง