วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มบริษัท Grand SK เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและรับฟังงานวิจัยที่น่าสนใจของวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน พร้อมพูดคุยการสร้างความร่วมมือการทำงานวิจัยด้านยางและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง