วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
home
Address

15 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

phone
Phone & Fax

+66 (0) 74 289700-1 

+66 (0) 61 197 1505

FAX +66 (0) 74 289708 

mail_outline
Mail

stirc@psu.ac.th