วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

      1. สมัครออนไลน์โดยสแกนผ่าน QR CODE

      2. สมัครด้วยตนเองโดยสามารถโหลดใบสมัครได้จาก ลิ้งค์นี้ http://stirc.eng.psu.ac.th/images/docs/new/20201215142350962.pdf

             พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาที่ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110