วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง(หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดโครงการรับสมัครนักเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ผ่าน TCAS รอบ 2

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >> คลิ๊กเลย!!