วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครผ่าน 5 โครงการ

น้องๆที่สนใจสามารถสมัครผ่าน https://e-admission.psu.ac.th/ หรืออ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/

สำหรับโครงการช่อศรีตรัง 1 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/061_Bouquet_Sritrang.pdf