วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564   คลิ๊ก !!!

ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา